PORTAL ZJN 2017/18

Svaki naručitelj godišnje narudžbe primit će lozinku za neograničen pristup sadržaju – ažurnog komentara ZJN na portalu www.portal-zjn.hr,

 

Iskoristite 25% popust u siječnju 2019.

 

 

Poštovani!

 

Kod naše izdavačke kuće u godini 2017. izašao je stručni priručnik Novi veliki komentar Zakona o javnoj nabavi 2017. avtora priznatih stručnjaka–praktičara u području javne nabave Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.

Nastavi čitati

Novi veliki komentar Zakona o javnoj nabavi

  Iskoristite 25% popusta u siječnju 2019

Novi veliki komentar Zakona o javnoj nabavi

Komentar se odnosi na tekst novog Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2017. godine.

 

 

Autori priručnika su priznati stručnjaci–praktičari u području javne nabave Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.

 

Poštovani!

 

U Izdavačkoj kući Poslovna Literatura pripremili smo novo stručno izdanje iz područja javne nabave pod nazivom: Novi veliki komentar Zakona o javnoj nabavi 2017.

 

Nastavi čitati

portal-ZOR.hr

NOVO!

ISKORISTITE 25% POPUSTA, KOJI VRIJEDI DO KRAJA SIJEČNJA 2019

 

 

PORTAL ZOR! Svaki naručitelj godišnje narudžbe primit će geslo za neograničen pristup sadržaju – ažurnog komentara ZOR-u na portalu www.portal-zor.hr

 

Poštovani!

 

Kod naše izdavačke kuće u godini 2014. izašao je stručni priručnik Novi veliki komentar Zakona o radu 2014. avtora priznatih stručnjaka–praktičara u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.
Kako smo vam ob obečali ob izlazku knjige ažurno smo pratili sve promijene, dopune, uredbe, sklepe i dogovore između socialnih partnera, sudsku praksu itd. S obziroma, da je područje radnoga prava područje koje se stalno doponjuje, mijenja i objašnjava odlučili smo se, da ovaj projekat Velikog komentara Zakona o radu nadgradimo i ga preselimo na portal i s ažurnim praćenjem stručnoga tima na tom području i omogučimo našim vijernim kupcima i takođe i širem krugu ljudima koje se bave sa radnim pravom, ažurne informacije koje su potrebne njima za svakodnevno odlučanje na tako zahtjevnoj i osetljivom području radnoga prava. Nastavi čitati

Zbirka tužbi i zahtjeva po Zakonu o radu u RH

Zbirka tužbi i zahtjeva po Zakonu o radu u RH Novo!


 • Brojni primjeri tužbi i različitih zahtjeva u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa s prethodnim pojašnjenjem činjeničnih okolnosti u konkretnim primjerima
 • Odgovori na tužbe, pritužbe, zahtjeve za zaštitu prava
 • Najčešće pogreške u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa
 • Pojašnjenja i konkretne upute kako osigurati da postupci budu zakoniti, korektni, brzi, učinkoviti i bez dodatnih troškova
 • Komentari i najnovija sudska praksa

Priručnik je namijenjen svim poslodavcima i zaposlenima jer samo točna i jasna informacija, te odgovarajući obrazac štede Vaše vrijeme i novac!

 

Svi obrasci tužbi i zahtjeva usklađeni su s novim Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14) i  svim ostalim zakonskim zahtjevima i direktivama EU!

Autori zbirke uzoraka i komentara su priznati stručnjaci–praktičari u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.

 

Nastavi čitati

Prestanak radnog odnosa 2015

Knjiga + elektronska verzija

Autori knjige su priznati stručnjaci–praktičari u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur

Izmjene Zakona o radu i uopće promjene na tržištu rada traže stalno prilagođavanje poslodavaca kao i zaposlenika. Na želju Vas, naših vjernih naručitelja, pripremili smo izdanje koje obuhvaća samo jedan delikatan i zahtijevan segment radnih odnosa koji nas u ova doba na žalost prati skoro svaki dan – PRESTANAK RADNOG ODNOSA 2015.
Priručnik obuhvaća teoriju (komentar zakona sa primjerima) i praksu (uzorci) s komentarom i predstavlja za poslodavce pomoć da nađu pravna rješenja s gledišta važećeg zakona,a također će i zaposlenima pojasniti njihova prava.

Nastavi čitati

Komplet NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O RADU i VELIKA PRAVNA KNJIGA UZORAKA po novom Zakonu o radu s komentarom 2015

kompletZoR2015

ISKORISTITE 20% POPUSTA, KOJI VRIJEDI U SIJEČNJU 2018

1. NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O RADU!

 

Autori knjige su priznati stručnjaci–praktičari u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.

 

Odredbe novog Zakona o radu odražavaju se na svakodnevno poslovanje svih poslodavaca u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihovu veličinu!

Nastavi čitati

Velika pravna knjiga uzoraka 2015

Sustavno uređeno po novom Zakonu o radu!

Autori knjige su priznati stručnjaci–praktičari u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.»Velika pravna knjiga uzoraka 2015.« je novi priručnik koji je logičan nastavak stručnog priručnika »Veliki komentar novog Zakona o radu«, odlično prihvaćenog sa strane Vas, naših vjernih naručitelja. Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o. iz Zagreba u suradnji s autorima-praktičarima Kristinom Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darkom Grafom, dipl. iur., pripremila je stručno izdanje koje predstavlja praktičnu pomoć u primjeni novog Zakona o radu, koji je stupio na snagu u kolovozu prošle godine. Ova sistematična zbirka uzoraka i primjera različitih odluka, dopisa, ugovora, sporazuma i drugih pisanih dokumenata koji nastaju u redovitom praktičnom bavljenju radnim pravom, sadrži i komentare pojedinih situacija te moguće načine njihovog rješavanja u skladu s novim radnim zakonodavstvom.

Nastavi čitati

Carine u Republici Hrvatskoj 2014/15

 

Carine u Republici Hrvatskoj 2014/15

 • Novi carinski sustav u RH nakon ulaska u EU
 • Pregled carinskih propisa
 • Carinska pravila pri uvozu i izvozu (s trećim zemljama)
 • Posebne carinske mjere
 • Način podnošenja carinskih prijava
 • Konkretni carinski postupci…

Autorica knjige: Katarina Bandalović, univ.spec.oec., stručnjak za područje financija i knjigovodstva, ovlašteni računovođa, stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo, autor brojnih stručnih članaka iz područja javnih financija i računovodstvene struke.

 

 

Poštovani!

Nastavi čitati

Novi veliki komentar Zakona o radu 2014

 • tekst novog Zakona o radu,
 • komentar uz svaki pojedini članak, iz kojega će čitatelji moći saznati kako se pojedina odredba zakona u praksi primjenjuje,
 • što konkretno znači za određeni radni odnos, prava i obveze radnika i poslodavca i slično, uz navođenje primjera kod pojedinih odredbi novog zakona i ustaljene sudske prakse kod određenih, najproblematičnijih, instituta radnog prava…

Autori knjige su priznati stručnjaci–praktičari u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur. Nastavi čitati

DAR UZ NARUĐBU!

Uz naruđbu besplatno ćete primit i brošuru:

“Što možete učiniti u Vašem poduzeću da naplata duga postane učinkovitija”Što možete učuniti u Vašem poduzeću da naplata duga postane učinkovitija

u njoj ćete naći:

 • sastavljanje i slanje mailova za opomene s komentarom
 • kako se pripremiti za telefonski razgovor u svezi naplate
 • uzorci i primjeri dopisa za naplatu duga