Velika pravna knjiga uzoraka 2015

Sustavno uređeno po novom Zakonu o radu!

Autori knjige su priznati stručnjaci–praktičari u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.»Velika pravna knjiga uzoraka 2015.« je novi priručnik koji je logičan nastavak stručnog priručnika »Veliki komentar novog Zakona o radu«, odlično prihvaćenog sa strane Vas, naših vjernih naručitelja. Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o. iz Zagreba u suradnji s autorima-praktičarima Kristinom Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darkom Grafom, dipl. iur., pripremila je stručno izdanje koje predstavlja praktičnu pomoć u primjeni novog Zakona o radu, koji je stupio na snagu u kolovozu prošle godine. Ova sistematična zbirka uzoraka i primjera različitih odluka, dopisa, ugovora, sporazuma i drugih pisanih dokumenata koji nastaju u redovitom praktičnom bavljenju radnim pravom, sadrži i komentare pojedinih situacija te moguće načine njihovog rješavanja u skladu s novim radnim zakonodavstvom.

Knjiga je namijenjena prije svega poslodavcima (upravama-direktorima, odgovarajućim stručnim službama i radničkim vijećima), sindikatima, tijelima državne uprave (posebice uredima državne uprave u županijama, odnosno nadležnim za poslove rada i inspektorima rada), lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, udrugama, ustanovama, sudstvu, odvjetnicima, ali i širem krugu osoba koje se bave radnim odnosima.

 

Priručnik sadrži brojne primjere različitih uzoraka, ugovora, odluka, potvrda i sporazuma, pa tako i moguće tekstove slijedećih akata:

 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
 • Pravilnik o mjerama i radnjama za sprječavanje diskriminacije i mobinga na radnom mjestu
 • Oglašavanje upražnjenog radnog mjesta
 • Izbor kandidata
 • Ugovor o radu i njegovo sklapanje
 • Ugovor o radu za određeno vrijeme
 • (Uzastopni) ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim i nepunim radnim vremenom
 • Ugovor o radu sa skraćenim radnim vremenom
 • Ugovor o radu za strance
 • Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
 • Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
 • Odluka o upućivanju na rad u inozemstvo
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad
 • Ugovor o radu maloljetnika
 • Sporazum o ustupanju radnika
 • Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova
 • Ugovor o radu s rukovodećim osobama
 • Ugovor o radu s probnim radom
 • Potvrda o predaji isprava radniku
 • Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu
 • Promjena radnog odnosa
 • Novi ugovor o radu
 • Aneks (dodatak) postojećem ugovoru o radu
 • Preuzimanje radnika drugog poslodavca
 • Obavijest radniku
 • Obavijest sindikatu
 • Dodatak ugovoru o radu
 • Prestanak radnog odnosa
 • Obavijest o kršenju obveza iz radnog odnosa i poziv na razgovor
 • Zapisnik o provedenom razgovoru s radnikom
 • Obavijest sindikatu
 • Sporazum o raskidu ugovora o radu
 • Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga
 • Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog osobno uvjetovanih razloga
 • Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika
 • Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog neuspjeha probnog rada
 • Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu
 • Opomena pred redoviti otkaz zbog neodgovornog ponašanja radnika
 • Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog otvaranja stečajnog postupka
 • Pozivanje radnika da u otkaznom roku ne dolazi na posao
 • Tijek otkaznih rokova i zastoji u njegovom tijeku
 • Obavijest o prestanku radnog odnosa kod isteka ugovora na određeno vrijeme
 • Potvrda o predaji isprava radniku
 • Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 • Organizacija rada
 • Odluka o rasporedu radnog vremena
 • Odluka o nejednakom rasporedu radnog vremena
 • Odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora
 • Odluku o korištenju godišnjeg odmora
 • Obavijest o danu isplate plaće
 • Obavijest o godišnjem odmoru
 • Dogovor o korištenju godišnjeg odmora
 • Potvrda o preuzimanju obračunskog listića plaće
 • Sporazum o samostalnom određivanju radnog vremena, stanke te dnevnog i tjednog odmora
 • Obrazovanje
 • Ugovor o obrazovanju radnika
 • Ugovor o stipendiranju učenika i studenata
 • Odgovornost za štetu
 • Sporazum radnika i poslodavca o visini štete
 • Načini naknade štete
 • Otkaz ugovora o radu koji daje radnik
 • Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu
 • Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu
 • Sindikati
 • Obavijest sindikata o određivanju povjerenika
 • Tužbe
 • Tužba radi isplate neisplaćenih iznosa plaće
 • Tužba radi povratka radnika na rad
 • Tužba radi utvrđenja da odluka poslodavca o otkazu nije zakonita

i dr.

 

Uz knjigu (tvrdi uvez), dobivate i gratis elektronsku verziju (e-book) koji se čita na trenutno svim dostupnim platformama (windows, mac, linux, iphone, android…). Program Vam omogućuje brzo traženje po elektronskom zapisu i ispis određenog dijela knjige.

Isporuka odmah!

Cijena priručnika u narudžbi ………………….. 1.460,00 Kn

(U cijenu nije uračunato 5% pdv-a)

 

 

 

Komentari su zatvoreni.