portal-ZOR.hr

NOVO!

ISKORISTITE 25% POPUSTA, KOJI VRIJEDI DO KRAJA OŽUJKA 2019

 

 

PORTAL ZOR! Svaki naručitelj godišnje narudžbe primit će geslo za neograničen pristup sadržaju – ažurnog komentara ZOR-u na portalu www.portal-zor.hr

 

Poštovani!

 

Kod naše izdavačke kuće u godini 2014. izašao je stručni priručnik Novi veliki komentar Zakona o radu 2014. avtora priznatih stručnjaka–praktičara u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.
Kako smo vam ob obečali ob izlazku knjige ažurno smo pratili sve promijene, dopune, uredbe, sklepe i dogovore između socialnih partnera, sudsku praksu itd. S obziroma, da je područje radnoga prava područje koje se stalno doponjuje, mijenja i objašnjava odlučili smo se, da ovaj projekat Velikog komentara Zakona o radu nadgradimo i ga preselimo na portal i s ažurnim praćenjem stručnoga tima na tom području i omogučimo našim vijernim kupcima i takođe i širem krugu ljudima koje se bave sa radnim pravom, ažurne informacije koje su potrebne njima za svakodnevno odlučanje na tako zahtjevnoj i osetljivom području radnoga prava.

Tako ćete imati neograničen dostup do sadržaja portala www.portal-zor.hr. Čistopis ZOR, ažurni veliki komentar ZOR po članih, najnoviju sudsku praksu koja u svojim zahtijevama pokaže kako se zakon sprovodi u praksi, evropske direktive, kaznjene odlučbe, uzorce, ugovore, tožbi… u kratko sve što vam treba za kvalitetno i stručno pratenje radno pravne zakonodaje.

Ugodnosti i popusti! Svaki naručitelj godišnje narudžbe primit će geslo za neograničen pristup sadržaju – ažurnog komentara ZOR-u na portalu www.portal-zor.hr. Vaš pristupni kod za pristupanje portalu poslat ćemo vam odmah!
Iskoristite 25% popusta u ožujku 2019.

Cijena godišnje narudžbe ………………….. 1.720,00 Kn
Cijena s 25% popustom…………1.290,00 Kn
(U cijenu nije uračunato 25% pdv-a)

 

Komentari su zatvoreni.