Novi veliki komentar Zakona o javnoj nabavi

  Iskoristite 25% popusta u siječnju 2019

Novi veliki komentar Zakona o javnoj nabavi

Komentar se odnosi na tekst novog Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2017. godine.

 

 

Autori priručnika su priznati stručnjaci–praktičari u području javne nabave Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.

 

Poštovani!

 

U Izdavačkoj kući Poslovna Literatura pripremili smo novo stručno izdanje iz područja javne nabave pod nazivom: Novi veliki komentar Zakona o javnoj nabavi 2017.

 

Novim se Zakonom o javnoj nabavi (objavljen u Narodnim novinama br. 120/16 od 21.12.2016.) koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2017. godine postojeće zakonodavno uređenje u Republici Hrvatskoj pokušalo uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije, te se postojeće postupke javne nabave predmetnim zakonom s jedne strane pokušalo pojednostaviti, a s druge strane učiniti ih transparentnijim kako bi interesi ponuditelja i/ili naručitelja bili zaštićeni u najvećoj mogućoj mjeri.

 

Je li se u tome uspjelo, prikazat ćemo u ovom priručniku namijenjenom radnicima, članovima uprava (direktorima) društava, voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika pravnih osoba koji se u svom svakodnevnom radu služe Zakonom o javnoj nabavi odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom javne nabave, s aspekta naručitelja radi odabira odgovarajućeg postupka javne nabave, zakonite provedbe odabranog postupka javne nabave i izbjegavanja potencijalnih sankcija i/ili nepotrebnih postupaka pri Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, odnosno, s aspekta ponuditelja radi mogućnosti svakodobne i sveobuhvatne zaštite zakonom im zajamčenih prava i interesa.

Priručnik sadrži tekst novog Zakona o javnoj nabavi s pripadajućim komentarima uz svaki pojedini članak iz kojeg će čitatelji moći saznati kako se pojedina odredba zakona primjenjuje u praksi, te koje su posljedice postupanja, odnosno, nepostupanja u skladu s istom, uz istovremeno navođenje praktičnih primjera i/ili savjeta, gdje je to moguće i primjenjivo.

 

25% POPUST + GRATIS ELEKTRONSKA VERZIJA! Uz knjigu (tvrdi uvez), dobivate i gratis elektronsku verziju (e-book) koja se može koristiti na svim trenutno dostupnim platformama (windows, mac, linux, iphone, android…). Program Vam omogućuje brzo pretraživanje elektronskih dokumenata i ispis određenog obrasca ili dijela knjige. Priručnik je na zalihi -isporuka odmah!

 

Iskoristite 25% popusta!
(Poštarine se ne naplaćuje!)

 

Cijena priručnika u narudžbi ………………….. 1.460,00 Kn

Cijena u prednarudžbi s 25% popustom…………..1.095,00 Kn
(U cijenu nije uračunato 5% pdv-a)

 

 

Komentari su zatvoreni.