PORTAL ZJN 2017/18

Svaki naručitelj godišnje narudžbe primit će lozinku za neograničen pristup sadržaju – ažurnog komentara ZJN na portalu www.portal-zjn.hr,

 

Iskoristite 25% popust u ožujku 2019.

 

 

Poštovani!

 

Kod naše izdavačke kuće u godini 2017. izašao je stručni priručnik Novi veliki komentar Zakona o javnoj nabavi 2017. avtora priznatih stručnjaka–praktičara u području javne nabave Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.

S obziroma, da je područje javne nabave područje koje se stalno doponjuje, mijenja i objašnjava odlučili smo se, da ovaj projekat Velikog komentara Zakona o javnoj nabavi nadgradimo i ga preselimo na portal i s ažurnim praćenjem stručnoga tima na tom području i omogučimo našim vijernim kupcima i takođe i širem krugu ljudima koje se bave sa javnim nabavama, ažurne informacije koje su potrebne njima za svakodnevno odlučanje na tako zahtjevnoj i osetljivom području.

 

Tako ćete imati neograničen dostup do sadržaja portala ažurnog komentara Zakona o javnoj nabavi s pripadajućim komentarima uz svaki pojedini članak iz kojeg će čitatelji moći saznati kako se pojedina odredba zakona primjenjuje u praksi, te koje su posljedice postupanja, odnosno, nepostupanja u skladu s istom, uz istovremeno navođenje praktičnih primjera i/ili savjeta, gdje je to moguće i primjenjivo.

 

Portal ZJN je namijenjen svim radnicima, članovima uprava (direktorima) društava, voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika pravnih osoba koji se u svom svakodnevnom radu služe Zakonom o javnoj nabavi odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom javne nabave, s aspekta naručitelja radi odabira odgovarajućeg postupka javne nabave, zakonite provedbe odabranog postupka javne nabave i izbjegavanje potencijalnih sankcija i/ili nepotrebnih postupaka pri Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, odnosno, s aspekta ponuditelja radi mogućnosti svakodobne I sveobuhvatne zaštite zakonom im zajamčenih prava i interesa.

 

Svaki naručitelj godišnje narudžbe primit će geslo za neograničen pristup  sadržaju ažurnog komentara ZJN na portalu portal-zjn.hr

 

Vaš pristupni kod za pristupanje portalu poslat ćemo vam odmah!

 

 

Iskoristite 25% popusta, koji vrijedi u ožujku 2019.

 

Cijena godišnje narudžbe ………………….. 1.460,00 Kn

Cijena  s  25% popustom…………1.095,00 Kn
(U cijenu nije uračunato 25% pdv-a)

 

 

 

Komentari su zatvoreni.