Novi veliki komentar Zakona o radu 2014

 • tekst novog Zakona o radu,
 • komentar uz svaki pojedini članak, iz kojega će čitatelji moći saznati kako se pojedina odredba zakona u praksi primjenjuje,
 • što konkretno znači za određeni radni odnos, prava i obveze radnika i poslodavca i slično, uz navođenje primjera kod pojedinih odredbi novog zakona i ustaljene sudske prakse kod određenih, najproblematičnijih, instituta radnog prava…

Autori knjige su priznati stručnjaci–praktičari u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.

Poštovani!

Dana 15. Srpnja 2014. u Saboru je izglasan Novi Zakon o radu, koji je stupio na snagu 7. kolovoza 2014. Tim povodom, nakladnik Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o. iz Zagreba u suradnji s autorima-praktičarima Kristinom Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darkom Grafom, dipl. iur., pripremila je novo stručno izdanje:

Novi veliki komentar Zakona o radu!

Njime je obuhvaćen tekst novog Zakona o radu s pripadajućim komentarima uz svaki pojedini članak, iz kojega čitatelji mogu saznati kako se pojedina odredba zakona u praksi primjenjuje, što konkretno znači za određeni radni odnos, prava i obveze radnika, poslodavca i slično, uz navedene primjere kod pojedinih odredbi novog zakona i ustaljene sudske prakse kod određenih, najproblematičnijih, instituta radnog prava.

Odredbe novog Zakona o radu odražavaju se na svakodnevno poslovanje svih poslodavaca u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihovu veličinu!

Novi zakon donosi:

 • radno zakonodavstvo usklađeno s nedavno izmijenjenim zakonima koji reguliraju pitanja u vezi s radnim odnosima (rodiljne i roditeljske potpore, reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca za kolektivno pregovaranje, inspekcije rada, itd.),
 • fleksibilno radno vrijeme radnika i u isto vrijeme sprječavanje zloporabe takve fleksibilizacije,
 • sprječavanje odugovlačenja s tijekom otkaznog roka odlaskom na bolovanje ili korištenjem godišnjeg odmora,
 • premješteni dio zakonskog teksta u novim zakonima i time rasterećenje teksta Zakona o radu odredbama koje tu zapravo ne pripadaju (posebne odredbe o zaštiti određenih kategorija radnika koje već reguliraju drugi zakoni, primjerice, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama; europska radnička vijeća, europska društva, europska zadruga i prekogranično spajanje i pripajanje),
 • regulirani rad na izdvojenom mjestu rada na drugačiji način,
 • olakšano zapošljavanje na neodređeno vrijeme putem agencija za privremeno zapošljavanje,
 • uvođenje obveznog pisanog nalaganja prekovremenog rada,
 • omogućavanje uprosječivanja radnog vremena svim poslodavcima;
 • produljenje zastarnih rokova za novčana potraživanja iz radnog odnosa i još mnogo toga.

Knjiga je namijenjena prije svega poslodavcima (upravama-direktorima, odgovarjajućim stručnim službama i radničkim vijećima), sindikatima, tijelima državne uprave (posebice uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagreba nadležnim za poslove rada i inspektorima rada), lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, udrugama, ustanovama, sudstvu, pravobraniteljima, odvjetnicima, ali i širem krugu osoba koje se bave radnim odnosima.

 

Uz knjigu (tvrdi uvez), dobivate i gratis elektronsku verziju (e-book) koji se čita na trenutno svim dostupnim platformama (windows, mac, linux, iphone, android…). Program Vam omogućuje brzo traženje po elektronskom zapisu i ispis određenog dijela knjige.

 

Isporuka odmah!

Cijena priručnika u narudžbi……………… 1.320,00 Kn
(U cijenu nije uračunato 5% pdv-a)

 

 

Komentari su zatvoreni.