Carine u Republici Hrvatskoj 2014/15

 

Carine u Republici Hrvatskoj 2014/15

 • Novi carinski sustav u RH nakon ulaska u EU
 • Pregled carinskih propisa
 • Carinska pravila pri uvozu i izvozu (s trećim zemljama)
 • Posebne carinske mjere
 • Način podnošenja carinskih prijava
 • Konkretni carinski postupci…

Autorica knjige: Katarina Bandalović, univ.spec.oec., stručnjak za područje financija i knjigovodstva, ovlašteni računovođa, stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo, autor brojnih stručnih članaka iz područja javnih financija i računovodstvene struke.

 

 

Poštovani!

 

Za hrvatske gospodarstvenike carinsko poslovanje je bitno promijenjeno! U Izdavačkoj kući “Poslovna Literatura” pripremili smo novo stručno izdanje iz područja carina:

 

CARINE U REPUBLICI HRVATSKOJ 2014/15 – Carinski sustav EU i njegova primjena u RH!

 

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska postala je dio jedinstvenog ili „unutarnjeg“ tržišta EU na kojem su ukinute carine za sav trgovinski promet između država članica i uspostavljen jedinstveni sustav carinjenja uvoza i izvoza u trgovinskom prometu s trećim zemljama. Od toga dana u RH primjenjuju se carinski propisi EU i propisi RH koji su doneseni na temelju propisa EU.

 

Robna razmjena između pravnih i drugih osoba iz RH i drugih zemljama članica EU ne smatra se uvozom i izvozom robe niti se vrši carinski nadzor odnosno carinjenje.

 

Uvoz i izvoz robe je trgovinska razmjena koja se odvija između država članica i trećih zemalja koje nisu zemlje članice EU i taj promet podliježe carinskom nadzoru, odnosno carinjenju sukladno carinskim propisima EU. Carinske postupke provode nacionalna nadležna carinska tijela zemalja članica sukladno propisima EU i nacionalnim propisima koji su za njihovo područje doneseni na temelju propisa EU. Gospodarski subjekti i druge osobe koje obavljaju djelatnosti koje podliježu carinskim propisima podliježu pravilima sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata, te su dužni nadležnom Carinskom uredu podnijeti zahtjev za dobivanje EORI broja.

 

Ako obavljate neku djelatnost s inozemstvom ili se pripremate na poslovanje s trećim zemljama ova knjiga će vam pomoći oko informacija:

 • što je carinski sustav EU i RH
 • Koji teritorij obuhvaća carinsko područje EU
 • Što je to carinski dopušteno postupanje i uporaba robe
 • Kako se razlikuju carinski postupci
 • Koje propise treba primijeniti
 • Što je TARIC i kako ga koristiti
 • Koja posebna pravila trebate pratiti
 • Koje vrste carinskih deklaracija se podnose
 • Kome i gdje se podnosi carinska deklaracija
 • Što je privremeni smještaj robe
 • Kako se tretira provozni promet
 • Što su posebni postupci – slobodna zona, privremeni uvoz, prerada
 • Što su povlaštene carinske tarife
 • Kada su dopuštene suspenzije carina
 • Na koji način provesti prijavu radi carinskog postupanja
 • Gdje se obavlja carinsko postupanje
 • Koje potvrde trebate osigurati i u koju svrhu
 • Što je roba s podrijetlom i po kojim pravilima
 • Što je carinska vrijednost i kako se utvrđuje
 • Koje su posebnosti u putničkom i poštanskom prometu
 • Na koje pošiljke ne plaćate carinu
 • Kada i na koji način plaćate carinu
 • Koje su carinske sankcije

 

Knjiga je namijenjena svim direktorima, privatnih i javnih poduzeća koja obavljaju prekograničnu trgovinu, prijevoz i otpremu robe, kao i djelatnost zastupanja u carinskim postupcima, odgovarajućim stručnim službama koje vrše poslove iz djelokruga uvoza i izvoza, te poslove prodaje i nabave unutar EU, ali i širem krugu zainteresiranih osoba koje se na takav ili drugačiji način bave sa carinama u Republici Hrvatskoj.

 

Uz knjigu (tvrdi uvez), dobivate i gratis elektronsku verziju (e-book) koji se čita na trenutno svim dostupnim platformama (windows, mac, linux, iphone, android…). Program Vam omogućuje brzo traženje po elektronskom zapisu i ispis određenog dijela knjige.

Isporuka odmah!

Cijena priručnika:………1.290,00 kn

(U cijenu nije uračunato 5% pdv-a)

 

Sadržaj knjige:

 

1. Uvod

 

2. Carinsko zakonodavstvo

 

2.1. Propisi EU
2.2. Propisi Republike Hrvatske
2.3. Carinsko područje EU

 

3. Čimbenici na kojima se temelji uvozna i izvozna carina

 

3.1. Zajednička carinska tarifa EU
3.1.1. TARIC – integrirana tarifa EU
3.1.2. Kombinirana nomenklatura robe
3.1.3. Pravila o podrijetlu robe
3.1.4. Režimi carinskih povlastica EU
3.1.5. Antidampinške i kompenzacijske carine
3.1.6. Mjere agrarne politike
3.2. Carinsko postupanje i uporaba robe
3.2.1. Sigurnosne skraćene carinske deklaracije
3.2.2. Standardne carinske deklaracije
3.3.3. Pojednostavljene carinske deklaracije
3.4. Carinsko zastupanje – AEO sustav
3.5. Sustav EORI broja
3.6. Carinski status robe
3.7. Obvezujuća mišljenja
3.8. Metode utvrđivanja carinske vrijednosti
3.9. Upravljanje carinskim kvotama
3.10. Ovlašteni izvoznik za podrijetlo (OI-P)

 

4. Carinski dug i osiguranje plaćanja

 

4.1. Nastanak carinskog duga
4.2. Osiguranje carinskog duga i plaćanje
4.3. Povrat, otpust i gašenje carinskog duga

 

5. Uvoz – unos robe iz trećih zemljama

 

5.1. Unošenje robe na područje Republike Hrvatske
5.1.1. Ulazna skraćena deklaracija
5.1.2. Podnošenje robe
5.1.3. Privremeni smještaj
5.2. Carinski status robe
5.2. Stavljanje robe u carinski postupak
5.2.1. Standardne carinske deklaracije
5.2.2. Pojednostavljene carinske deklaracije
5.2.3. Raspolaganje robom
5.3. Puštanje robe u slobodni promet
5.3.1. Oslobođenje od uvoznih carina
5.3.2. Vraćena roba
5.4. Provoz robe

5.5. Smještaj robe

5.5.1. Carinsko skladištenje

5.5.2. Slobodne zone

5.5.3. Privremeni uvoz

5.5.4. Unutarnja proizvodnja

5.5.5. Vanjska proizvodnja

5.5.6. Posebnosti uvoza oružja i vojne opreme

5.5.7. Posebnosti uvoza poljoprivrednih proizvoda u pograničnom području RH s trećim zemljama

5.6. Opskrba plovila i zrakoplova

5.7. Privremeni uvoz/izvoz ambalaže

5.8. Carinski postupak u putničkom prometu

5.9. Carinski postupak u poštanskom prometu

5.10. Carinski postupak u pomorskom i zračnom prometu

5.11. Carinski postupci izvan uredovnog vremena i prostora carinskog ureda

 

6. Izvoz – iznos robe u treće zemlje

 

6.1. Formalnosti prije izlaska robe

6.2. Formalnosti kod izlaska robe

6.3. Ponovni izvoz

6.3.1. Obavijest o ponovnom izvozu

6.4. Izlazna skraćena carinska deklaracija

6.5. Oslobođenje od izvozne carine

 

ISPORUKA ODMAH! 

Cijena priručnika:………1.290,00 kn

(U cijenu nije uračunato 5% pdv-a)

 

 

Komentari su zatvoreni.