Oblici

Iako postoji golemo mnoštvo različitih oblika i vrsta zapisa e-knjige, možete preuzeti jedan ili dva. E-knjigu Izdavačke kuće Poslovna Literatura možete dobiti u formatu .epub, kojeg sa e-čitateljem Calibre možete pretvoriti u druge oblike i preuzeti na samostalne e-čitatelje.

 

.epub format je otvoreni standard za e-knjige, koji je prihvatio International Digital Publishing Forum. Jedina mana ovog oblika zapisa je vjerovatno to, da ovaj oblik ne može čitati Amazonov Kindle, ali si možete pomoći sa programom Calibre ili sl. putem kojih možete Vašu e-knjigu pretvoriti u gotovo bilo koji oblik zapisa i tako je staviti na Vaš e-čitatelj.

 

Ako upotrijebljavate preglednike Mozila Firefox, možete si preuzeti EPUBReader i e-knjigu možete čitati i u svome pregledniku.

 

Za točan popis svih najrazlitičijih formata e-knjige možete si pročitati u prilogu na Wikipediji.