Zbirka tužbi i zahtjeva po Zakonu o radu u RH

Zbirka tužbi i zahtjeva po Zakonu o radu u RH Novo!


 • Brojni primjeri tužbi i različitih zahtjeva u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa s prethodnim pojašnjenjem činjeničnih okolnosti u konkretnim primjerima
 • Odgovori na tužbe, pritužbe, zahtjeve za zaštitu prava
 • Najčešće pogreške u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa
 • Pojašnjenja i konkretne upute kako osigurati da postupci budu zakoniti, korektni, brzi, učinkoviti i bez dodatnih troškova
 • Komentari i najnovija sudska praksa

Priručnik je namijenjen svim poslodavcima i zaposlenima jer samo točna i jasna informacija, te odgovarajući obrazac štede Vaše vrijeme i novac!

 

Svi obrasci tužbi i zahtjeva usklađeni su s novim Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14) i  svim ostalim zakonskim zahtjevima i direktivama EU!

Autori zbirke uzoraka i komentara su priznati stručnjaci–praktičari u području radnih odnosa Kristina Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darko Graf, dipl. iur.

 

U poslovanju, kako u privatnom tako  i u javnom sektoru, radni odnosi predstavljaju još uvijek veliki izvor sudskih sporova. Odnos između radnika i poslodavca zahtijeva kompleksan pristup i obje strane su dužne u radnom odnosu poštivati sva prava i obveze.  Nažalost, u praksi nije uvijek baš tako i sve češće završavaju u radnim sporovima koje pokreću tužbama. Zbog toga, obje strane trebaju biti  informirane o tom postupku, kako bi on mogao biti učinkovit i zakonit. U tu svrhu Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o. iz Zagreba u suradnji s autorima-praktičarima Kristinom Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darkom Grafom, dipl. iur., pripremila je stručno izdanje – Velika zbirka obrazaca tužbi i zahtjeva iz područja radnoga prava 2018. s komentarom i sudskom praksom, koja predstavlja praktičnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa i rješavanja radnih sporova. Ova sistematična zbirka obrazaca tužbi i zahtjeva nastala je u redovitom praktičnom bavljenju radnim pravom pa tako sadrži i komentare pojedinih situacija te moguće načine njihovog rješavanja u skladu s novim radnim zakonodavstvom.

 

Zbirka je namijenjena svim poslodavcima (upravama-direktorima, odgovarajućim stručnim službama i radničkim vijećima), radnicima,  sindikatima, tijelima državne uprave (posebice uredima državne uprave u županijama, odnosno nadležnim za poslove rada i inspektorima rada), lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, udrugama, ustanovama, sudstvu, odvjetnicima, ali i širem krugu osoba koje se bave radnim odnosima.

 

Priručnik sadrži brojne primjere različitih obrazaca tužbi i zahtjeva s komentarom. Evo nekoliko primjera:

 • Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa;
 • Tužba na utvrđenje pretvaranja radnoga odnosa iz određenog na neodređeno vrijeme;
 • Tužba protiv redovitog otkaza ugovora o radu iz poslovno uvjetovanih razloga;
 • Tužba protiv redovitog otkaza ugovora o radu iz osobno uvjetovanih razloga;
 • Tužba protiv redovitog otkaza ugovora o radu iz skrivljenih razloga;
 • Tužba protiv redovitog otkaza ugovora o radu zbog neuspjeha probnog rada;
 • Tužba protiv izvanrednog otkaza ugovora o radu;
 • Tužba na isplatu plaće;
 • Tužba na isplatu razlike u plaći;
 • Tužba na plaćanje regresa za godišnji odmor;
 • Tužba na plaćanje materijalnih troškova vezanih na rad;
 • Tužba na plaćanje dodataka na plaću;
 • Tužba na donošenje odluke o godišnjem odmoru;
 • Tužba za naknadu štete zbog diskriminacije;
 • Tužba na plaćanje jubilarne nagrade;
 • Tužba na povrat troškova obrazovanja;
 • Tužba na plaćanje uvećane plaće za otežane uvjete rada;
 • Tužba na isplatu otpremnine
 • Tužba zbog zlostavljanja (mobinga) na radnom mjestu
 • Tužba radi povratka radnika na rad
 • Itd.

Uz knjigu (tvrdi uvez), dobivate i gratis elektronsku verziju (e-book) koja se može koristiti na svim trenutno dostupnim platformama (windows, mac, linux, iphone, android…). Program Vam omogućuje brzo pretraživanje elektronskih dokumenata i ispis određenog obrasca ili dijela knjige.

Priručnik izlazi iz tiska u siječnju 2018.

 

Cijena priručnika u narudžbi ………………….. 1.340,00 Kn

Cijena u prednarudžbi s 20% popustom…………1.072,00 Kn
(U cijenu nije uračunato 5% pdv-a)

 

Komentari su zatvoreni.