VELIKI KADROVSKI PRIRUČNIK

Priručnik kojeg mora imati svaki poslodavac i svatko tko traži posao ili mijenja radno mjesto!

Autori:
Kristina Alija Hrastinski, dipl.iur.
Darko Graf, dipl.iur.
dr. Peter Veruki

 

 

Isporuka odmah!

 

Najpotpunija zbirka obrazaca, ugovora, intervjua, primjera dopisa, izjava …

sve što je potrebno za primjenu Zakona o radu u praksi 2012.

Poštovani!

 

Izmjene Zakona o radu i uopće promjene na tržištu rada traže stalno prilagođavanje poslodavaca kao i zaposlenika. Uz dobre poslovne, stručne i ostale odnose, prvenstveno iste moramo uskladiti s važećim zakonodavstvom i sudskom praksom.

 

U Izdavačkoj kući Poslovna literatura u tu svrhu pripremamo najpotpuniju zbirku obrazaca, ugovora, intervjua, primjera dopisa, izjava za primjenu Zakona o radu u praksi pod nazivom: VELIKI KADROVSKI PRIRUČNIK!, kojeg su sastavili stručnjaci iz područja radnih odnosa.

 

Priručnik sadrži brojne primjere različitih razgovora za posao, više od 180 pitanja s odgovorima i komentarom na koja kandidat mora imati uvijek spreman odgovor, 50 najprovokativnijih pitanja kandidatima i upute kako voditi razgovor za zapošljavanje, što učiniti prije razgovora, u toku razgovora, nakon razgovora ….

 

U priručniku će te među ostalim naći preko 70 obrazaca, ugovora i uzoraka za cjelovitu primjenu Zakona o radu u praksi. Dodali smo preko 60 primjera poslovnih dopisa koji predstavljaju pisanu komuniciju između poslodavaca i zaposlenika u različitim situacijama …

 

Stručno izdanje je namijenjeno direktorima trgovačkih društava, kadrovskim službama u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, sindikatima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, ukratko svima, koji se na takav ili drugačiji način bave radnim odnosima.

 

Cijena priručnika: 1.180,00 kn
Na zalihi – isporuka odmah!

DA, naručujem!

SADRŽAJ

I DIO – RAZGOVORI ZA POSAO

 

1. KAKO DOĆI DO RAZGOVORA

Priprema za traženje posla

Razvijanje vlastite strategije

1. Izravan kontakt

2. Veze i poznanstva

3. Oglasi

4. Službe za zapošljavanje

5. Službe za pripravnički staž

6. Strukovne udruge

7. Banke podataka u računalnoj mreži

 

2. Pripreme za razgovor

Razvijanje vaših osobnih tema za razgovor

1. Sklonost prema poslu

2. Motivacija i namjena

3. Sposobnosti i iskustva

4. Trud i profesionalnost

5. Stvaralaštvo i sposobnost za vođenje

6. Kompatibilnost s poslom

7. Osobnost i kulturna prilagodljivost

8. Stil vođenja i sposobnosti za međuljudske odnose

9. Sposobnost za rješavanje problema

10. Postignuća

11. Profesionalne težnje

12. Osobni interesi i hobiji

 

Istraživanje potencijalnih poslodavaca

Kako dobiti informacije

Informativni razgovor

Usmjeravanje informativnog razgovora

Pripreme za telefonske razgovore

Skupljanje preporuka

Priprema pitanja za ispitivača

 

 

TIJEKOM RAZGOVORA

 

3. IZABERITE PRAVILAN TON

Otišli ste na razgovor za zaposlenje

Primjerena odjeća

Pravo vrijeme je zlatno vrijeme

Što nosite u rukama

Govor tijela

Kako pobijediti nervozu

Proučavanje toka razgovora za zaposlenje

Razmjena uloga

Zaključne riječi

 

 

4. ŠTO MOŽETE OČEKIVATI

Prvi razgovor

Vježbajte odgovore na pitanja

1. Oduševljenje poslom

2. Motiviranost i svrha

3. Sposobnosti i iskustva

4. Marljivost i profesionalnost

5. Kreativnost i vođenje

6. Kompatibilnost s poslom

7. Osobnost i kulturna skladnost

8. Slog vođenja i spretnost u međusobnim odnosima

9. Sposobnost za rješavanje problema

10. Dostignuća

11. Želje u vezi karijere

12. Osobni interesi i hobiji

 

 

5. NEOČEKIVANA I STRESNA PITANJA

Posebne okolnosti

Pitanja za studente i osobe, koje su nedavno diplomirale

Pitanja za one koji mijenjaju poziv

Pitanja za kandidate, koji se ponovno zapošljavaju

Nekorektna pitanja na razgovoru za zaposlenje

 

 

NAKON OBAVLJENOG RAZGOVORA

 

6. SKLOPILI STE POSAO

Dopis koji slijedi obavljenom razgovoru

Sljedeći korak

Kako se odazovete u slučaju odbijanja

Strategije budućih razgovora

 

 

7. UMJETNOST PREGOVARANJA

Značajni faktori, koje treba uzimati u obzir

Radna okolina

Plaća i pogodnosti

Obavite svoj domaći zadatak

Pregovori o ponudi

 

 

II DIO – UGOVORI, ODLUKE, SPORAZUMI,

IZ ZAKONA O RADU

 

1. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

2. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

3. Ugovor o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

4. Ugovor o radu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

5. Potvrda o predaji isprava radniku

6. Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

7. Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

8. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

9. Dodatak III ugovoru o radu na neodređeno vrijeme

10. Odluka o upućivanju na rad u inozemstvo

11. Ugovor o radu maloljetnika

12. Sporazum o ustupanju radnika broj 14/12

13. Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova

14. Odluka

15. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom

16. Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad

17. Ugovor o radu sa skraćenim radnim vremenom

18. Odluka o rasporedu radnog vremena

19. Odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora

20. Odluku o korištenju godišnjeg odmora

21. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i ugovornom zabranom konkurencije

22. Sporazum o raskidu ugovora o radu

23. Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga

24. Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog osobno uvjetovanih razloga

25. Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika

26. Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu

27. Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog neuspjeha probnog rada

28. Opomena pred redoviti otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika

29. Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog otvaranja stečajnog postupka

30. Odluka

31. Sporazum o samostalnom određivanju radnog vremena, stanke te dnevnog i tjednog odmora

32. Potvrda o predaji isprava radniku

33. Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

34. Odluka

 

III DIO – DOPISI, PONUDE, POZIVI, ODLUKE

 

1. Potvrda termina za razgovor

2. Poziv na razgovor 1

3. Poziv na razgovor 2

4. Poziv na prijavu za radno mjesto

5. Potvrda primitka molbe za posao

6. Negativan odgovor na upit o mogućnosti zaposlenja

7. Negativan odgovor na molbu prije razgovora za posao 1

8. Negativan odgovor na molbu prije razgovora za posao 2

9. Odbijanje kandidata nakon razgovora za posao

10. Odbijanje kandidata koji je trebao biti izabran

11. Molba kandidatu da riješi kratak test

12. Ponuda za posao

13. Ponuda za posao koji je kandidat odbio

14. Molba zaposleniku da prihvati novi posao u inozemstvu

 

PREPORUKE

15. Molba za preporuku

16. Odgovor na molbu za preporuku

17. Odbijanje preporuke

18. Davanje kvalificirane preporuke

19. Preporuka

 

UGOVORI

20. Obavijest bivšem zaposleniku da je prekršio odredbe ugovora o radu

21. Obavijest konkurentnom poduzeću da je bivši zaposlenik prekršio odredbe ugovora

22. Izmjene ugovora uključenjem obveze o povjerljivosti podataka

23. Otkaz ugovora o radu

24. Prekid ugovora zbog zdravstvenog stanja

 

UPOZORENJA I OTKAZI

25. Prvo pismeno upozorenje zaposleniku zbog povrede pravila sigurnosti

26. Konačno pismeno upozorenje zaposleniku (zbog povrede pravila sigurnosti na radu)

27. Otkaz ugovora o radu (zbog povrede odredbi Pravilnika o sigurnosti na radu)

28. Prvi dopis upozorenja zaposleniku (zbog neopravdanog izostanka s posla)

29. Zadnji dopis upozorenja zaposleniku (zbog neopravdanog izostanka s posla)

30. Otkaz ugovora o radu (zbog neopravdanog izostanka s posla)

31. Otkaz ugovora o radu po kratkom postupku

32. Upozorenje na postupke koji će vjerojatno dovesti do otkaza ugovora o radu po kratkom postupku

33. Potvrda suspenzije uz punu plaću do početka istrage

 

OBAVIJESTI

34. Pojašnjenje prava na intelektualno vlasništvo u poduzeću

35. Molba za dobrovoljnim prekidom radnog odnosa

36. Obavijest o potrebi za otpuštanjem zaposlenika

37. Obavijest o preseljenju u nove prostore

38. Potvrda promjene vlasništva

39. Obavijest zaposlenicima o imenovanju novog glavnog direktora

40. Obavijest o nagradi na plaći

41. Najava promjena o isplati nagrada na plaći

42. Potvrda prekida Ugovora o radu

43. Čestitke dobitniku poslovne nagrade

44. Priznanje posebnom trudu zaposlenika

45. Priznanje dobrom prijedlogu zaposlenika

46. Upozorenje zaposlenika na zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

47. Podsjećanje zaposlenika na prostore ograničenog kretanja

48. Podsjetnik zaposlenicima s dozvolom za pristup određenom radnom mjestu

49. Obavijest voditelju sigurnosti na radu o povredi na radu

50. Podsjetnik o postupku evakuacije u slučaju požara

51. Savjet zaposleniku o postupanju s opasnim tvarima

52. Izvještaj o smrtnom slučaju

53. Rješavanje zahtjeva službe za protupožarnu zaštitu

54. Traženje komentara o sustavu ocjenjivanja zaposlenika

55. Dogovor za sastanak o disciplinskom postupku

56. Izmjene odredbi o godišnjim odmorima

57. Najava promjene politike korištenja godišnjih odmora

58. Obavijest o mogućnosti posudbe službenog vozila

 

 

Cijena priručnika: 1.180,00 kn
(U cijenu nije uračunato 5% pdv-a)

Na zalihi – isporuka odmah!

 

 

 

Komentari su zatvoreni.